FORGOT YOUR DETAILS?

ABOUT

สโมสรแบตมินตัน T.Thailand

สโมสรแบดมินตัน T.THAILAND เกิดขึ้นจากการรวมตัวของสามพี่น้องซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติและแชมป์ประเทศไทยโดยมีแนวความคิดริเริ่มจากการทำในสิ่งที่ทั้งสามคนรักคือการเล่นแบดมินตันและความต้องการถ่ายทอดประสบการณ์รวมถึงทักษะต่างๆที่ได้สะสมมาเมื่อครั้งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยให้เป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาแบดมินตันรุ่นหลัง จึงได้เริ่มก่อตั้งสโมสรสรแบดมินตันเล็กๆขึ้นมาภายใต้ชื่อ “สโมสรแบดมินตัน T-THAILAND” ในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีนักกีฬาในสังกัดเริ่มต้นเพียง 10 คน โดยใช้สนามกีฬาของโรงเรียนเสสะเวชเป็นที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาในขณะนั้น

ปี พ.ศ. 2549

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนานักกีฬาของสโมสรอย่างต่อเนื่องจนสามารถทำชื่อ
เสียง และเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้คนทั่วไป ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากนักกีฬาแบดมินตันเข้ามาร่วมในสังกัด T-THAILAND มากขึ้น ทางสโมสรจึงได้ขยับขยายและเปลี่ยนสถานที่ฝึกซ้อมมาอยู่ที่ สนามแบดมินตัน My Houses เพื่อให้รองรับกับจำนวนนักกีฬาที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีนักกีฬาของสโมสรประมาณ 50 คน และเพิ่มจำนวนผู้ช่วยผู้ฝึกสอนให้เพียงพอกับการดูแลนักกีฬาทั้งหมดอีกด้วย โดยผลงานการแข่งขันนั้น ทางสโมสรยังคงคุณภาพและสามารถครองตำแหน่งชนะเลิศได้ในหลายรายการทั้งในระดับเยาวชนและระดับอาชีพ ส่งผลให้สโมสร T-THAILAND มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

ปี พ.ศ. 2551

ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสโมสรเนื่องจากมีจำนวนนักกีฬาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จึงได้เกิดเป้าหมายและแนวความคิดในการฝึกฝนและสร้างนักกีฬาแบดมินตันไปสู่
ระดับสากลและมีความเป็นอาชีพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทางสโมสรจึงได้เริ่มต้นวางแผนการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางผู้บริหารสโมสรเล็งเห็นว่าการใช้แนวทางการฝึกซ้อมแบบใหม่นี้ถ้าหากให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น จำต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพและสามารถฝึกซ้อมได้ทุกช่วงเวลา ทางสโมสรจึงตัดสินใจก่อสร้างสนามแบดมินตันขึ้นเป็นของตนเองโดยรวมสนามฝึกซ้อม 8 สนามที่ออกกำลังกายและที่พักนักกีฬาอยู่ในอาคารเดียวกัน โดยเช่าพื้นที่ด้านหลังห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า เป็นที่ดำเนินการก่อสร้างและใช้ฝึกซ้อมอยู่

ปี พ.ศ. 2561

สโมสรแบดมินตัน ทีไทยแลนด์ บางใหญ่

จากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี พ.ศ. 2551 นั้นส่งผลให้นักกีฬาแบดมินตันของสโมสร T-THAILAND ทั้งรุ่นเยาวชนและรุ่นอาชีพได้สร้างผลงานและชื่อเสียงต่างๆให้กับสโมสรจนเป็นที่ ยอมรับกันมากมายทั้งในประเทศ และนานาชาติอันจะเห็นได้จากการครองตำแหน่งชนะเลิศในหลายรายการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งการที่นักกีฬาของสโมสรได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเยาวชนอาเซียน นักเรียนอาเซียนเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย เยาวชนชิงแชมป์โลก ฯลฯ รวมทั้งการเข้าร่วมในมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติอย่างกีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิคเกมส์ ซึ่งนักกีฬาของ สโมสร T-THAILAND สามารถสร้างผลงานในการรับใช้ประเทศชาติได้เป็นอย่างดีและเต็มภาคภูมิในทุกครั้ง

โดยหนึ่งความภูมิใจของสโมสรที่ผ่านมานั้น คือการส่ง นายบดินทร์ อิสสระ เข้าร่วมการแข่งขันชายคู่ในกีฬาโอลิมปิค 2012 ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งสามารถทำผลงานได้เป็นอย่างดีและเข้าถึงรอบ 8 คู่สุดท้ายของการแข่งขัน

จากความสำเร็จของ นายบดินทร์ อิสระ ในครั้งนั้นส่งผลให้นักกีฬาเยาวชนของสโมสรเกิดแรงบันดาลใจและพัฒนาการฝึกซ้อมเรื่อยๆขึ้นไป ดังจะเห็นได้จากผลงานการแข่งขันที่สามารถครองตำแหน่งชนะเลิศได้มากที่สุด และได้รับเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทย ไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นด้วยและหนึ่งในความสำเร็จนั้นคือ นายเมฆ ณรงค์ฤทธิ์ เป็นตัวแทนนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนชายเพียงคนเดียวของประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกไปแข่งขัน The 2nd Summer Youth Olympic Games,Nanjing 2014

"

จากความมุ่งมั่นและตั้งใจจนเกิดผลสำเร็จในอดีตที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันสโมสร T-THAILAND มีนักกีฬาในสังกัดกว่า 200 คน โดยยังคงเรียนรู้และพัฒนาการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศในการเป็นสโมสรแบดมินตันในระดับแนวหน้าของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับของสากลตามเป้าหมายที่ชัดเจนของสโมสรที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันควบคู่ไปกับการปลูกฝังและส่งเสริมเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพที่ดีและรู้จักการเรียนรู้อย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของสโมสร ที่ได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา

"

มือดี มีคุณธรรม เชื่อฟังผู้ฝึกสอน และอ่อนน้อมถ่อมตน

คณะที่ปรึกษา และคณะผู้บริหารของสโมสร

(Management Club Personal)

ฯพณฯ ท่าน กร ทัพพะรังสี

ประธานที่ปรึกษา

นายอนุรักษ์ ธีระรัตน์สกุล

รองประธานสโมสร

ร.อ.อนุภาพ ธีระรัตน์สกุล

ผู้ฝึกสอน

อรณิชา เฟื่องเกตุ

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

นายถิรชัย วุฒิธรรม

ที่ปรึกษา

ร.อ.อนุภาพ ธีระรัตน์สกุล

กรรมการบริหาร

ทรงพล อนุกฤตยาวรรณ

ผู้ฝึกสอน

ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์

ที่ปรึกษา

นายอภิชัย ธีระรัตน์สกุล

ประธานสโมสร

นายอภิชัย ธีระรัตน์สกุล

Head Coach

นายอภิชาต ลาภเหลืองทอง

ผู้ฝึกสอน

นายอนุรักษ์ ธีระรัตน์สกุล

ผู้ฝึกสอน

มัตติกา สมิทธ์สมบูรณ์

ผู้ฝึกสอน

ปิยทัศน์ สุขสวัสดิ์

ผู้ฝึกสอน

ธนชัย เกษมเสรีวงศ์

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

นภาพร งาแก้ว

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

ศรารัตน์ เชื้อบ่อค

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
TOP